Proizvodi

Početno mikrogranulirano mikrobiološko gnojivo
Za folijarnu prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cvijeća
Za tretman otpadnih voda iz stočarskih farmi
Preparat za prečišćavanje septičkih jama prirodnim putem
Tekuće mikrobiološko gnojivo
Za razlaganje žetvenih ostataka, kompostiranje
Tretman sjemena ratarskih i povrtarskih kultura i ožiljavanje rezinica
Tretman sjemena graška
Tretman sjemena lucerne
Mikrobiološko Tekuće gnojivo za inokulaciju sjemena soje
Tretman sjemena soje
Za folijarnu prihranu voća i vinove loze
Tekuće gnojivo sa aminokiselinama
Organsko gnojivo za vrtno i balkonsko cvijeće
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže kukuruza
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže lucerke
Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica