Savjet agronoma

Kompost predstavlja organsku tvar dobivenu humifikacijom organskog otpada različitog podrijetla.

Pšenica se koristi prije svega kao krušna biljka.

Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija.

Sortiment pšenice odlikuje se visokim genetskim potencijalom.

Lavanda je višegodišnja žbunasta biljka iz familije Lamiaceae.

Žetveni ostaci se mogu iskoristiti na više načina, mada proizvođači u našoj zemlji i dalje pristupaju njihovom spaljivanju.

Pages