Primjena Slavola i Amiksola za oporavak kukuruza

Česte oscilacije vremenskih prilika i pad temperature, dovode za posljedicu da biljka trpi stres.
U ovoj situaciji najbolje je primijeniti kombinaciju preparata Slavol I Amiksol. Oba preparata su registrirana za organsku proizvodnju, a mogu se primjenjivati u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Preparat Amiksol proširuje lisnu masu, aktivira korijenov sistem tako da biljka što bolje napreduje, izlazi iz stanja stresa i nastavlja nesmetano svoj razvoj.
U uvjetima stresa sinteza aminokiselina je smanjena ili potpuno izostaje, stoga  primjenom aminokiselina rješavaju se naizgled zabrinjavajući problemi na poljima. Biljke brzo usvajaju aminokiseline koje se direktno uključuju u metabolizam biljke uslijed čega se biljka brzo oporavlja od stresnih utjecaja vanjske sredine.
Slavol je tekuće mikrobiološko gnojivo stimulator rasta, koje je certificirano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez kemijskih dodataka i pozitivno djeluje na biljke, tlo i životnu sredinu. U Slavolu se nalaze nitrifikatori i fosforomineralizatori kao i auksini koji reguliraju sve procese rasta i razvoja biljke.
Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene s površine korijena i razmnožavane na odgovarajućim hranljivim podlogama.
U procesu razmnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma, te bakterije stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porijekla.
Preparate Slavol I Amiksol možete koristiti u omjeru 5l Slavola + 2l Amiksola po hektaru.