Savjet agronoma

Poslije završene pripreme tla a prije same sadnje voćaka, neophodno je napraviti još nekoliko operacija.

 

Salata (Lactuca sativa) ima različite termine sjetve, pa tako razlikujemo: Rano-proljetnu sjetvu, kasno-proljetnu sjetvu, ljetnu proizvodnju, jesen

Jedan od načina razmnožavanja vegetativnim putem jest razmnožavanje lisnim reznicama, vrši se tako da se odrasli listovi sijeku na dijelove koji im

Razmnožavanje generativnim putem odnosno putem sjemena vrši se kod određenih biljnih vrsta.

Kompost predstavlja organsku tvar dobivenu humifikacijom organskog otpada različitog podrijetla.

Pages