Advice from agronomists

PODIZANJE ZASADA JAGODE

Kukuruz (Zea mays L.) je pored pšenice i riže najvaznija žitarica koja se uzgaja kod nas i u svetu.