Advice from agronomists

Biljke sintetišu iz sopstvenih izvora svih 20 aminokiselina,  ali kod nekih grupa biljaka jedna ili više njih se stvaraju u nedovoljnim količi