Advice from agronomists

Đubrenje je veoma važna agrotehnička mera za postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih biljaka.