Advice from agronomists

Fosfor učestvuje u građi veoma značajnih ćelijskih jedinjenja kao što su nukleinske kiseline, fosfolipidi, jedinjenja bogata energijom i kontroliše

Azot (N2) je najzastupljeniji gas u atmosferi (≈78%).  Biljkama je azot neophodan za sintezu amino kiselina, odnosno proteina.