Slavol

Slavol je organsko, mikrobiološko gnojivo za folijarnu prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cvijeća

hor