Primjena


Slavol VVL

Slavol VVL


SLAVOL VVL za folijarnu prihranu voća i vinove loze

JEZGRIČAVO VOĆE (JABUKA, KRUŠKA, DUNJA, MUŠMULA):

Slavol VVL se primjenjuje folijarno u dozi od 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

Precvetavanje sa 5 l/ha

1. Precvjetavanje sa 5 l/ha

Razvoj ploda nakon oplodnje (plod veličine lešnika) sa 5l/ha

2. Razvoj ploda nakon oplodnje (plod veličine lješnjaka) sa 5l/ha

Nakon junskog opadanja plodova sa 5l/ha

3. Nakon lipanjskog opadanja plodova sa 5l/ha

Period jul-avgust sa 5l/ha

4. Period srpanj-kolovoz sa 5l/ha

10 dana pred berbu sa 5l/ha

5. 10 dana pred berbu sa 5l/ha


KOŠTIČAVO VOĆE (BRESKVA, ŠLJIVA, MARELICA…)

Slavol VVL se primjenjuje folijarno u dozi 5l/ha,samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

Precvetavanje sa 5 l/ha

1. Precvjetavanje sa 5 l/ha

Nakon proređivanja ploda (intezivan porast ploda) sa 5l/ha

2. Nakon prorjeđivanja ploda (intezivan porast ploda) sa 5l/ha

Promena boje – početak zrenja sa 5l/ha

3. Promjena boje – početak zrenja sa 5l/ha

Nekoliko dana pred berbu sa 5l/ha

4. Nekoliko dana pred berbu sa 5l/ha


JAGODIČASTO VOĆE (JAGODA)

Slavol VVL se primjenjuje folijarno u dozi 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi). Utječe na krupnoću ploda,više plodova po cvjetnoj grani, obojenost plodova, ranije sazrevanje plodova za 5-10 dana.

Početak vegetativnog porasta(formiranje lisne rozete)

1. Početak vegetativnog porasta(formiranje lisne rozete)

Tokom cvetanja

2. Tokom cvjetanja

Nakon oplodnje - plod veličine 2-3cm

3. Nakon oplodnje - plod veličine 2-3cm

Pred berbu

4. Pred berbu

Nakon berbe za kondiciju živica

5. Nakon berbe za kondiciju živica


SADNICE VOĆA (SADNI MATERIJAL)

Slavol VVL se primenjuje folijarno u toku vegetacije. Povećava debljinu, visinu sadnica i utiče na bolje formiran korenov sistem.

Potapanje sadnog materijala (Potopiti koren sadnice u 2% rastvora Slavol VVL-a.

1. Potapanje sadnog materijala (Potopiti korjen sadnice u 2% otopine Slavol VVL-a.

Zalivanje posle sadnje (Nakon sadnje zaliti svaku sadnicu sa preostalom količinom rastvora).

2. Zalivanje posle sadnje (Nakon sadnje zaliti svaku sadnicu sa preostalom količinom rastvora).

Folijarno (5l/ha uz utrošak vode od 300-400 litara, više puta u toku vegetacije).

3. Folijarno (5l/ha uz utrošak vode od 300-400 litara, više puta u toku vegetacije).


VINOVA LOZA

Slavol VVL se primjenjuje 5 l/ha samostalno ili sa pesticidima (fungicidi, insekcitidi).

Vidno formiranje cvasti – precvetavanje sa 5l/ha

1. Vidno formiranje cvasti – precvjetavanje sa 5l/ha

Intezivan porast bobice sa 5 l/ha

2. Intezivan porast bobice sa 5 l/ha

Faza zatvaranja grozda sa 5l/ha

3. Faza zatvaranja grozda sa 5l/ha

Faza šarka sa 5l/ha

4. Faza šarka sa 5l/ha