Slavol VVL

SLAVOL VVL - mikrobiološko, organsko, tekuće gnojivo za folijarnu prihranu voća i vinove loze i proizvodnju sadnog materijala.

hor