Primjena

Slavol

Slavol


SLAVOL S - tretman sjemena ratarskih i povrtnih kultura i ožiljavanje rezinica.

Ratarske kulture:


Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje.

  1. Slavol S rastvoriti u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu sjemena.
  2. Sjeme prosušiti i sijati.

U ovu otopinu se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman sjemena.


Slavol

KUKURUZ:


Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma sjemena – maksimalno 700 ml ukupne tekućine

Slavol

SUNCOKRET:


Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma sjemena – maksimalno 700 ml ukupne tekućine

Slavol

SOJA:


Slavol za soju + 250 ml Slavol S (voda) + hektarska norma sjemena

Slavol

PŠENICA:


Slavol S (250 ml) + 750 ml vode + (pesticid) + sjeme za 1 ha

POVRĆE:


Rajčica, paprika, krastavac, korenasto povrće, krtolasto povrće, lukovičasto povrće, kupusnjače.

  1. Sjeme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15-30 min
  2. Ostaviti sjeme na naklijavanje ili direktno sijati

CVEĆE:


SADNICE I REZNICE UKRASNOG BILJA (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog žbunja)

  1. Rastvoriti Slavol S u 250ml-500ml vode
  2. Reznice ili sadnice potpiti i ostaviti da stoje u pripremljenoj otopini
  3. Nakon rasadjivanja zaliti bilje sa preostalom količinom otopine