Rezultati pokusa

Silko

Silko


Specijalizovani proizvod namjenjen za pripremanje silaže. Silko se primjenjuje za siliranje zrna kukuruza ili cele biljke kukuruza.

Silko

 

ĆORIĆ AGRAR D.O.O. - MELENCI

Silirana je cela biljka kukuruza primenom Silka i komercijalnog preparata.Kvalitet silaže je analiziran u Institutu za stočarstvo u Beogradu.

 

 

Silko

Komercijalni preparat

Sirovi protein

3,05

2,84

Suva materija

39,13

37,45

Rastvorljivi azot

0,187

0,266

Amonijačni azot

0,022

0,039

pH

3,97

3,82

 

SADRŽAJ ORGANSKIH KISELINA I OCENA PO FLLRG-u.

 

Silko

Poeni

Komercijalni preparat

Poeni

Buterna kiselina

0,081

50

0,094

50

Sirćetna kiselina

0,437

20

0,485

20

Mlećna kiselina

4,243

30

4,303

30

VRLO DOBAR

   

100

 

Kvalitet obe silaže je ocenjen sa VRLO DOBROM OCENOM. Primenom SILKA zabeležen je manji sadržaj buterne i sirćetne kiseline i amonijačnog azota, a i veći sadržaj suve materije.

 

PIK MORAVICA D.O.O. - STARA MORAVICA

Silko je  primenjen prilikom siliranja zrna kukuruza i cele biljke.Kvalitet silaže je određen u Institutu za stočarstvo, Laboratorija za hemiju i mikrobiologiju u Beogradu.

 

 

Silirano zrno kukuruza

Silirana cela biljak kukuruza

Sirovi protein

4,37

2,71

Suva materija

53,77

40,93

Rastvorljivi azot

0,39

0,23

Amonijačni azot

0,044

0,032

pH

3,81

3,78

 

SADRŽAJ ORGANSKIH KISELINA I OCENA PO FLLRG-u.

 

Silirano zrno kukuruza

Silirana cela biljka kukuruza

Poeni

Buterna kiselina

0,180

0,017

50

Sirćetna kiselina

0,181

0,704

20

Mlećna kiselina

4,148

6,657

30

VRLO  DOBAR                                                                                    100

 

Kvalitet obe silaže je ocenjen sa VRLO DOBROM OCENOM.Silaža ima visok sadržaj mlečne kiseline i suve materije, a nizak sadržaj amonijačnog azota, buterne i sirćetne kiseline.