Silko za trave i žitarice

Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica.

hor