Rizol za lucernu

Rizol za lucernu je mikrobiološko gnojivo za inokulaciju sjemena lucerne.

hor