Amiksol

Amiksol je tekuće gnojivo sa aminokiselinama koje je certifikovano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji.

hor