ZNANSTVENO–ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

ZNANSTVENO–ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Tvrtki Biounik d.o.o. do sada su odobrena tri projekta. Prvi je projekt Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije pod nazivom ‘Biostimulator u doradi sjemena pšenice (Triticum aestivum)L’, započet u ožujku 2013. god., s temom ispitivanja utjecaja različitih koncentracija auksina baterijskog porijekla na klijavost sjemena 10 sorti pšenice. Također, testirano je optimalno vrijeme čuvanja sjemena tretiranog biostimulatorom. Projekt je uspješno završen u ožujku 2014. god. Kao rezultat istraživanja projekta dobivene su optimalnije koncentracije auksina koje značajno stimuliraju rast stabla i korijena u početnim fazama razvoja sjemena pšenice, a potvrđeno je i da se sjeme tretirano ovim biostimulatorom može čuvati dulje vrijeme ne gubeći pritom energiju klijavosti.
U lipnju 2013. god. Biounik-u je odobren projekt ‘New biostimulator in corn seed processing’ od strane Fonda za inovacijsku djelatnost pod pokroviteljstvom Europske unije i Svjetske banke. Riječ je o opsežnom istraživanju utjecaja nekoliko koncentracija auksina (baterijskog porijekla), vrijeme njegove primjene i vrijeme čuvanja sjemena tretiranog novonastalim biostimulatorom. Projekt podrazumijeva testiranje sjemena 6 različitih hibrida kukuruza iz 5 renomiranih sjemenskih kuća iz zemlje i regije. Završetak projekta planiran je za studeni 2014. godine.
Ministarstvo za znanost i tehnološki razvoj Republike Srbije u srpnju 2014. god. našoj je tvrtki odobrilo je projekt pod nazivom ‘Inokulant za silažu’. Ispitivanja u okviru projekta temelje se na stvaranju inokulanta za siliranje kukuruza od postojećih autohtonih sojeva bakterija iz roda Lactobacillus. Eksperimentalne postavke u laboratoriju i poljskim uvjetima su u tijeku.