Biounik


U cilju unaprjeđenja znanstveno-istraživačkog rada, Agrounik je osnovao tvrtku Biounik. Znanstveno-istraživački rad usmjeren je k inovacijama i stvaranju novih aktivnih tvari na bazi mikroorganizama i njihovih metabolita s primjenom u poljoprivrednoj proizvodnji. Misija Biounika jest da kroz znanstveno-istraživački rad sudjeluje na različitim domaćim i međunarodnim projektima, angažira znanstvene institucije i eminentne stručnjake s područja biotehnologije, zaposli visokoobrazovane kadrove koji će dalje raditi na razvoju novih inovativnih proizvoda.

           

Biounik posjeduje suvremeno opremljene laboratorije za mikrobiologiju, fiziologiju biljaka i agrokemiju i laboratorij za PCR. kao i stručan tim koji sudjeluje u realizaciji istraživačkih domaćih i inozemnih projekata. U okviru laboratorija vrše se osnovne mikrobiološke analize, izolacija sojeva mikroorganizama iz prirodnih sredina. Obavlja se i automatska identifikacija mikroorganizama pomoću (Crystal autoreader-a). U laboratoriju za PCR obavljamo plazmidne i genomske DNA, ručno i uz pomoć setova.

          

Osposobljeni smo i za vršenje izolacije genomske i plazmidne DNA bakterija, PCR - amplifikaciju gena za 16 S RNA, tumačenje dobivenih rezultata gel-elektroforezom i uz pomoć UV-transiluminatora. Kvantitativno i kvalitativno određivanje sadržaja biljnih hormona obavljamo pomoću bioloških i elisa-imuno-enzimskih testova. Fiziološke testove na biljkama vršimo u klijalištima, fitotronu i stakleniku. U suvremeno opremljenom stakleniku obavljaju se ogledi tijekom cijele godine gdje testiramo svoje nove aktivne tvari. U okviru laboratorija za agrokemiju određujemo sadržaj ugljika, dušika, fosfora i kalija u zemlji i biljnom materijalu. Laboratorij je u procesu dobivanja akreditacije za obavljanje osnovnih analiza zemlja.