NOVO iz Agrounika - startno granulirano gnojivo

08.10.2018

NOVO iz Agrounika - startno granulirano gnojivo

NOVO iz Agrounika - startno granulirano gnojivo Uni-max – Snaga iz prirode za visoke prinose! Uni-max je mikrobiološko granulirano gnojivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je certificirano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Uni-max sadrži bakterije koje su nanjete na specijalne nosače, odakle se oslobađaju u dužem vremenskom periodu. Biljke se snabdjevaju dušikom i fosforom iz rezervi koje se već nalaze u zemljištu. Organski spojevi u zemljištu čine 70-90% od ukupnog sadržaja dušika i fosfora, ali su nepristupačna biljkama. Primjenom Uni-max-a ovi spojevi se razlažu i pri tom nastaju oblici dušika i fosfora koje biljke mogu usvojiti direktno na korjenovom sistemu. Na taj način biljci postaju dostupni elementi koji su već prisutni u zemljištu, usljed čega se smanjuje primjena mineralnih gnojiva. Primjenom Uni-max-a se eliminiraju negativni efekti primjene mineralnih gnojiva, dolazi do bržeg razlaganja žetvenih ostataka, poboljšava se vodno-zračni i režim zemljišta, ubrzava početni rast biljke. Uni-max povoljno utječe na plodnost zemljišta i pomaže boljem usvajanju fosfora, dušika, kalija i mikroelemenata iz zemljišta. Preparat Uni-max je u čvrstom stanju, bez karakterističnog mirisa u granulaciji 4-8mm.