Slovenija

SEMEVIT d.o.o.
Trgovina, proizvodnja, storitve

Kraigherjeva ulica 19/a,
SI - 2230 LENART V SLOV. GORICAH
Fax: +386 (0) 2 729 28 46
E-mail: semevit@siol.net
Web: www.semevit.si