Crna Gora

opšte kontakt informacije
“Veletex” AD – Vrtni centar “KALIA”

Adresa: Cijevna bb,
Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 606 280
Fax: +382 20 606 280
E-mail: kalia@veletex.com
Web: www.veletex.com